آنونس فیلم سینمایی "احتمال باران اسیدی"

2015-IRAN

COLORED,DCP   DOLBY 1.5

TIME:105 MIN